Цахилгаанжих үзэгдэл

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-04-07, 14:17
төрөл:7-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

Цахилгаан хэлхээг угсраарай

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-04-07, 13:36
       
                     Хялбар цахилгаан хэлхээг угсарч өөрсдийн
                     онолын мэдлэгээ бататгаарай.
                    Энэ програм нь  java-г суулгаж байж ажиллана.
                    java-г суулгахын тулд google.mn сайтанд java
                      гэж хайгаад компьютертоо суулгана.төрөл:бусад
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

Хагас дамжуулагч 11-р анги

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-03-02, 11:59
төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

ном

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-22, 10:17
төрөл:бусад
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

8-р ангийн тестүүд

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-19, 15:41
төрөл:8-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

Физик хэмжигдэхүүний нэгжийн угтвар

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-17, 14:31

Угтвар

Тэмдэглэл

Үржигдэхүүн

Угтвар

Тэмдэглэл

Үржигдэхүүн

Терра

Гега

Мега

Кило

Гикто

Дека

Т

Г

М

К

г

Да

1012

109

106

103

102

101

Пико

Нано

Микро

Милли

Санти

Деци

П

Н

мк

м

С

Д

10-12

10-9

10-6

10-3

10-2

10-1

төрөл:7-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

спектр гэж юу вэ?

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-09, 15:05
төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

Дулааны бодлогыг бодох арга

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-09, 14:57

Физикийн  дулааны  бодлогыг  бодох арга зүй

Нэгдүгээрт: Бодлого юуны тухай өгүүлж байгааг танина. Юуны өмнө дулаан солилцож байгаа ямар ямар бие байна. Тэр нь ямар бодисоос тогтож байна. Ямар температурт байна.  Ямар агрегат төлөвт оршиж байгааг мэдэх хэрэгтэй. Мөн дулаан солилцооны үр дүнгийн талаар бодлогын нөхцөлд юу заасан байна.  Юуг олох тухай  өгүүлснийг мэдэх хэрэгтэй . Ингэснээр бодлогыг шийдэх чиг хандлага, баримжаа гарна.

Хоёрдугаарт: Баримжааныхаа дагуу бие тус бүрийн хувьд төлөв бүхэнд нь дулаан шилжилтийн томъёонуудыг тус тусад нь бичнэ. Тухайн биеийн энергийн өөрчлөлтий...

төрөл:8-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

интерференцийн үзэгдэл

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-02-09, 10:05
төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

11-р анги

бичсэн: wandanragchaamaa, 2011-01-28, 13:12
БЗД-ийн 84-р сургуулийн 11-р ангийн Гэрэлтүүлэлт сэдвийн шалгалтын тест

А вариант

  1. 25Кд хүчтэй гэрэл үүсгэгчийн бүрэн урсгалыг ол.

  2. Гэрлийн 5Лм урсгал 500см2 талбайг ямар хэмжээгээр гэрэлтүүлэх вэ?

  3. 500Кд гэрлийн хүчтэй гэрэл үүсгэгч 3м өндөрт байрлана. Үүсгүүрийг дүүжилсэн шонгийн доор болон түүнээс 2м зайд гэрэлтүүлэгийг ол.

  4. Аль нь гэрэлтүүлэлтийн 1-р хуулийн томьёо вэ?

А. E=I/R2 Б. E=Ф/S В. E=I/R2cosa

  1. Гэрлийн хүчний нэгж аль нь вэ?

    А. Лм Б. Лк В. Кд

Б вариант

  1. Гэрлийн бүрэн урсгал 200Лм байх гэрэл үүсгэгчийн гэрлийн хүчийг ол.

  2. 40Кд ...

төрөл:11-р анги
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих